Det händer mycket inom solenergi – hela tiden.
Här kommer vi att presentera nyheter om solenergi i allmänhet och om Falu Solenergi i synnerhet.  🙂