Bostadsrättföreningar solenergi

Många bostadsrättsföreningar har fördelen att de oftast har stora takytor det kan dra nytta av för att producera solenergi. Om föreningen har ett och samma el abonnemang för samtliga boende kan det vara en riktigt bra investering av kolla på solceller. Att montera solceller på ett äldre tak kan dock vara lite problematiskt med belastningen och problemet när taket måste bytas. Därför är det en riktigt bra idé att passa på att investera i solenergi samtidigt som föreningen står inför att byta tak. Det spar både pengar för föreningen och stör de boende mindre om man passar på att göra det samtidigt.

Gör föreningen av med över 5000 kWH per år och har ett tak som är skuggfritt minst 6 timmar per dygn under sommarhalvåret är förutsättningarna mycket goda att kunna göra en bra affär för föreningen och ett stort steg för miljön.

Som bostadsrättsförening kan man söka om ett investeringsstöd på 20 %, kontakta oss för mer information.

Är ni intresserad av att veta mer? Vi kommer gärna ut och deltar på ett styrelsemöte och räknar gärna fram ett pris och en kalkyl på en ny solcellsanläggning till er förening. 

Bostadsrätt