Lantbrukare och solceller

Som lantbrukare eller ägare av större fastigheter har man oftast en klar fördel när det kommer till solenergi. Stora takytor i söderläge ger högre avkastning för varje investerad krona jämfört med exempelvis en villa. Ju fler paneler som kan placeras och producera solenergi ju gynnsammare blir den totala investeringen för hela anläggningen.

Genom att investera i solenergi minskar kraftigt er elräkning och gör också att ni påverkas betydligt mindre av prisökningar i nätet. Att investera i solenergi är ett bra sätt att sänka resultatet i företaget och samtidigt skaffa en bra avkastning på mellan 8-10 %.

Som företagare har man också rätt att ansöka om solcellsbidrag på 30 %, vilket vi givetvis hjälper er med om ni väljer oss som solcellsleverantör och installatör.

Har ni funderingar på hur stor investeringen blir? När ni kan räkna hem det? Hur het skulle monteras? Vi kommer alltid ut på ett kostnadsfritt företagsbesök och ser över just era möjligheter.

KORTFAKTA OM SOLEL

En fördel med solceller är att den inte innehåller några rörliga delar/vätskor eller gaser. Rörliga delar är ofta det som kan gå sönder när vi pratar teknik i allänhet vilket gör att de kan krävas årliga besiktningar.  Eftersom en solcellsanläggning inte har detta är det väldigt sällan en anläggning behöver service och underhåll vilket gör det till en ännu bättre investering.